HEMEN İLETİŞİME GEÇ HEMEN İLETİŞİME GEÇ

Serbest Muhasebeci Ne iş yapar?

 • akademi kariyer
  Konu Muhasebe
 • Kategori Kariyer
 • Alt Kategori
  Eğitim
 • Seçenekler 10 Aralık 2020

Serbest Muhasebeci Ne iş yapar?


Serbest muhasebeci olarak bu yazımızı okuyan varsa içinden geçenleri okuyorum. “Neler yapmaz ki” dediğini duyar gibiyim. Evet ilerleyen satırlarda neler yaptıklarını detaylı bir şekilde yazıyor olacağım. Ancak en baştan önemli bir bilgiyi vermiş olayım. 2007 yılında serbest muhasebecilik ünvanı yürürlükten kaldırılmıştır. Artık “Serbest Muhasebecilik” ünvanının yerini daha önceden de var olan “Mali Müşavirlik” ünvanı ile birleşerek "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir" ünvanını almıştır.

Serbest muhasebecilik;

Ancak o tarihe kadar Serbest muhasebeci ünvanını almaya hak kazanan muhasebecilerin ünvanları geçerliliğini aynen korumaya devam etmektedir. 2007 yılından itibaren hiç kimseye serbest muhasebeci ünvanı verilmemiştir. Yani tabiri caizse Serbest muhasebeciler türünün son örnekleri

Teknik terimlerden arındırılmış haliyle Serbest Muhasebeci yani yeni adıyla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ne iş yaptıklarını kısaca anlatmaya çalışalım.

Bireysel ve Kurumsal (şirketler) işletmelerin yanı sıra, vakıfların, kooperatiflerin, derneklerin ve esnafların varlıklarını devam ettirmek için yapmış oldukları tüm mâli aktiviteleri kayıt altına alarak devletin ve yetkili kurumların anlayabilecekleri bir dile çevirme işlemini gerçekleştirirler. Aynı zamanda Devlet tarafından yapılan geri bildirimleri, yeni uygulamaları, yasal düzenlemeleri Mükelleflerin (Firma sahibi, Vakıf,dernek başkanı, yönetim kurulu başkanı, genel müdür…) anlayabileceği bir dile çevirirler.

Tabi buna yaptıkları değil de yapmaları gerekenler diyebiliriz. Çünkü Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler bunlardan çok daha fazlasını yaptıklarına şahit oluyoruz. Bunlardan bazılarını saymamız gerekirse özet olarak;

 • İşletmeye ait resmi defterlerin tutulması
 • Devletin yetkili makamlarının istemiş olduğu beyannamelerin zamanında verilmesi
 • İşletmenin muhasebe kayıtlarının eksiksiz yapılması
 • Banka hareketlerinin kayıtlara alınması ve takibi
 • Devlet teşviklerinin ve başvurularının takibi
 • Mevzuat, yasa, yönetmelik ve kararnamelerin takip edilmesi
 • Yılsonu işlemleri ve resmi raporlamaların düzenlenmesi
 • Personel Bordrolama süreçlerinin takibi
 • E-Devlet (E-Fatura-E-İrsaliye-E-Defter) süreçlerinin takibi ve uygulanması

Bu durumun birden fazla sebebi olmakla birlikte, Türkiye şartlarında ticaretin zor ve zahmetli bir iş olması nedeniyle firma sahipleri yani patronlar işletmelerin işleyişleri ile ilgili yasal, pratik, akademik veya uygulamalı finansal ve mali bilgilere haiz olmadıklarını biliyoruz. Bu nedenle KOBİ ya da büyük firmalar olsun genelde hukuki ve mali süreçlerde sürekli olarak takıldıkları için mutlaka çoğu zaman Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin danışmanlığına ihtiyaç duymaktadırlar. Bu nedenle muhasebeciler her şeyi bilmelidirler. :) Kaldı ki Mali Müşavirin anlamı da zaten Mali Yardımcı demektir.

Bu ve bunlara benzer birçok sebepten dolayı Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik mesleği ile ilgilenen / ilgilenmek isteyen meslek mensuplarının daima dinamik, yenilikçi ve güncel olmaya ihtiyaçları vardır.

Netsis, Logo, Eta, Mikro gibi muhasebe programlarını öğrenmek için Eğitimlerim fırsatlarını kaçırma."

Şirkette Muhasebeci Olmak

Serbest Muhasebe bürolarında Serbest Muhasebeci olarak kendi işlerini yapan meslek mensupları farklı farklı sektörlerde, farklı işletme türlerine hizmet verirken şirketlerde muhasebeci olarak çalışan meslek mensupları (eğer grup şirket, holding vs değilse) sadece bulundukları firmaların dâhil olduğu sektörde ve sadece kendi firmalarının iş ve işlemlerini yürüten meslek mensuplarıdır.

İş yükü, takip, konsantrasyon vb. çalışma motivasyonunu etkileyen konularda Şirketlerde Serbest muhasebeci olarak görev yapan meslek mensuplarının yoğunluğu ve iş stresi açısından daha avantajlı durumda olduklarını gözlemliyoruz.

Tabii ki bir Serbest Muhasebecilik ofisinde çalışırken birden fazla sektörde ve farklı işletme türlerinde uzmanlık kazanmak ve mesleki gelişime katkıda bulunmak açısından tek bir şirkette çalışırken kazanılamayacak yetkinlikler kazanılması mümkündür.

Bu ve buna benzer nedenlerle birlikte meslek mensuplarının veya mesleğe atılma niyetinde olan adayların tercihleri, iş yaşamlarının geleceği açısından büyük önem arz etmektedir.

Serbest Muhasebeci Ne kadar kazanır ?

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin ne kadar kazandığı Özellikle Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik mesleğine yeni atılmak isteyen adayların en çok merak ettikleri, sorulan soruların başında gelmektedir.

Bu meslekle uğraşanlar her ilde tüzel kişiliğe kavuşmuş olan “Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası” ‘na bağlı olarak çalışmaktadırlar. Odanın her yıl açıklamış olduğu fiyat listesine bağlı olarak mükelleflere hizmet vermektedirler.

Serbest Muhasebecinin kazancı her ile göre değişmekle birlikte, mükellef başına aylık en düşük 250,00₺ (İkiyüz elli TL) ile 1.500,00₺ (Bİnbeşyüz TL) aralığında değişmektedir. BU fiyat değişkenliği Serbest Muhasebecinin hizmet verdiği mükellefin türüne, resmi statüsüne, personel sayısına ve işlem hacmine göre değişkenlik göstermektedir. Bağlı bulunduğunuz ilin Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler odasının web sayfasını ziyaret ederek detaylı ücret tarifesine ulaşabilirsiniz.

"Denizlideki Serbest Muhasebeci mali Müşavirlerin Fiyat Listesi için Denizli Serbest Muhasebeci ve Mali müşavirler odasınının web sitesinin aşağıdaki linkini tıklayarak öğrenebilirsiniz.."

Lise Mezunu Serbest Muhasebeci olabilir mi?

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir olabilmek için eğitim ve mezuniyet konusunda; Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı Yükseköğretim Kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer yükseköğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak şartları aranmaktadır.

Muhasebeci nasıl Olunur ?

 • İlk şart olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak
 • Ayırt Etme Gücü, Kısıtlılık, Erginlik şartlarına haiz olmak,
 • Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı Yükseköğretim Kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer yükseköğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.
 • Ceza ve disiplin kovuşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak

3568 sayılı Yasanın 5. maddesine göre Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olabilmenin özel şartları şunlardır;
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavlarında başarılı olmak ve sınavlarıı kazanmış olmak,
 • En az 3 yıl boyunca serbest muhasebesi mali müşavir ya da yeminli mali müşavirlerin yanında staj yapmak,
"2 Aylık bir temel muhasebe eğitimi alarak muhasebe sektörüne adım atabilirsin. Muhasebe eğitimleri konusunda detaylı bilgi için tıkla! "

Bir Muhasebeci ne iş yapar?

Öncelikle "Muhasebeci" olarak tanımlanan kişiyi sınıflarına ayırmalıyız. Eğer Muhasebeciden kastettiğimi bir şirketin ön muhasebecini tutan bir muhasebe personelinden bahsediyorsak görevleri farklı, eğer defter tutan bir Mali Müşavirden bahsediyorsak görevleri daha farklı olacaktır. Ön Muhasebe personelinin genel olarak yaptığı işler

 • Cari-Stok-Fatura kayıtlarını zamanında gerçekleştirmek,
 • Çek/Senet ve Banka işlemlerini kayıt altına alarak takip etmek,
 • Ödeme ve Tahsilat işlemlerini kayıt altına alarak takip etmek,
 • Varsa günlük Kasa ve Günlük Kredi kartı POS işlemlerini takip etmek,
 • E-Fatura, E-İrsaliye işlemlerini gerçekleştirmek
 • Ön Muhasebede kayıt altına alınan evrakların resmi olan ayrıntılarını dönem içerisinde zamanında ve eksiksiz olarak Mali Müşavire teslim ve takip etmek
 • Tüm Gelir Gider Fatura ve işlemleri kayıt altına almak ve kontrol etmek

Şirketin Resmi Muhasebe birimi veya Mali Müşavir ise;;
 • Ön Muhasebe biriminden gelen evrakların Günlük yevmiye kayıtlarını gerçekleştirmek
 • Aylık ve yıllık beyannameleri zamanında ve eksiksiz olarak vermek,
 • Dönem sonu işlemlerini gerçekleştirmek,
 • E-Muhasebe işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Mali tabloları ve Dönem sonu raporlarını hazırlamak.
"2 Aylık bir temel muhasebe eğitimi alarak muhasebe sektörüne adım atabilirsin. Muhasebe eğitimleri konusunda detaylı bilgi için tıkla! "

Bir muhasebeci ne kadar maaş alır?

Şirketlerde çalışan muhasebecilerin maaşları, Bulundukları il, Şirketin büyüklüğü, iş yükü ve çalışma şartlarına bağlı olarak Asgari Ücret ile 10.000,00₺ arasında değişkenlik göstermektedir.

mali musavir ne is yapar

Ancak o tarihe kadar Serbest muhasebeci ünvanını almaya hak kazanan muhasebecilerin ünvanları geçerliliğini aynen korumaya devam etmektedir. 2007 yılından itibaren hiç kimseye serbest muhasebeci ünvanı verilmemiştir. Yani tabiri caizse Serbest muhasebeciler türünün son örnekleri

Teknik terimlerden arındırılmış haliyle Serbest Muhasebeci yani yeni adıyla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ne iş yaptıklarını kısaca anlatmaya çalışalım.

Bireysel ve Kurumsal (şirketler) işletmelerin yanı sıra, vakıfların, kooperatiflerin, derneklerin ve esnafların varlıklarını devam ettirmek için yapmış oldukları tüm mâli aktiviteleri kayıt altına alarak devletin ve yetkili kurumların anlayabilecekleri bir dile çevirme işlemini gerçekleştirirler. Aynı zamanda Devlet tarafından yapılan geri bildirimleri, yeni uygulamaları, yasal düzenlemeleri Mükelleflerin (Firma sahibi, Vakıf,dernek başkanı, yönetim kurulu başkanı, genel müdür…) anlayabileceği bir dile çevirirler.

Tabi buna yaptıkları değil de yapmaları gerekenler diyebiliriz. Çünkü Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler bunlardan çok daha fazlasını yaptıklarına şahit oluyoruz. Bunlardan bazılarını saymamız gerekirse özet olarak;

 • İşletmeye ait resmi defterlerin tutulması
 • Devletin yetkili makamlarının istemiş olduğu beyannamelerin zamanında verilmesi
 • İşletmenin muhasebe kayıtlarının eksiksiz yapılması
 • Banka hareketlerinin kayıtlara alınması ve takibi
 • Devlet teşviklerinin ve başvurularının takibi
 • Mevzuat, yasa, yönetmelik ve kararnamelerin takip edilmesi
 • Yılsonu işlemleri ve resmi raporlamaların düzenlenmesi
 • Personel Bordrolama süreçlerinin takibi
 • E-Devlet (E-Fatura-E-İrsaliye-E-Defter) süreçlerinin takibi ve uygulanması

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu Hakkında


 • 8 Hafta Süre
 • 4 Ocak 2020 Başlama Tarihi
 • Türkçe Dil
 • Max: 10 Öğrenci Sayısı
 • Netsis, Logo Programlar

Hemen Başla
S
Muhasebe Kursu
Netsis
Anahtar Kelime 2
Netsis Muhasebe Kursu
Netsis, Logo
Anahtar Kelime 3
Mikro Bilgisayarlı Muhasebe Kursu
Mikro Yazılım
Anahtar Kelime 4
Eta Muhasebe Kursu
Eta Kursu
Anahtar Kelime 5
Diğer Muhasebe Programları
3 Akınsoft, Nebim, Luca
5.00

Beğenmeler

1 Beğenme
1 5 Yıldız
0 4 Yıldız
0 3 Yıldız
0 2 Yıldız
0 1 Yıdız

E-posta listemize kayıt olmak istemez misiniz?

Derslerimiz,Kampanyalarımız ve yeni blog yazılarımızdan anında haberdar olun!